nedelja, 10. februar 2019

OZNANILA OD 17. DO 24. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

OZNANILA OD 17. DO 24. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

Danes je 6. Nedelja med letom. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h.

GODOVI V TEM TEDNU:

Ponedeljek: Flavijan,
Torek: Sv. Konrad,
Sreda: Sv. Leon,
Četrtek: Sv. Irena,
Petek; Sv. Maksimiljan Ptujski,
Sobota: Sv.Polikarp

Nedelja: 7. Nedelja med letom.

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU
Nedelja; Ob 830 + Krajner Ivana in Julijano, Leopolda in Andreja
Od ponedeljka do petka maš ne bo
Sobota: ob 17h + Lubej Zofijo in Karla
Nedelja: ob 830 + Gornik Franca
Naročniki naj odnesejo Družino.

Dr. Janez Görgenr – dekan

Blagor ubogim, gorje bogatinom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,17.20-26)

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

OZNANILA OD 10. DO 17. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


OZNANILA OD 10. DO 17. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


Danes je 5. Nedelja med letom. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h.

GODOVI V TEM TEDNU:


Ponedeljek: Lurška mati božja,
Torek: Sv. Aleksij,
Sreda: Sv. Kristina,
Četrtek: Sv. Valentin,
Petek; Sv. Klavdij,
Sobota: Sv. Julijana
Nedelja: 6. Nedelja med letom.

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU

Nedelja; 
Ob 830 + Hedl Haniko in Točeka ter dvojne pokojne starše

Od ponedeljka do petka maš ne bo

Sobota: 
Ob 17h + Lindner Marijo
Nedelja: 
Ob 830 + Krajner Ivana in Julijano, Leopolda in Andreja

Uredništvo Družine vas spodbuja k branju družine, ki so jo prenovili oziroma obogatili z novimi in aktualnimi vsebinami. Za vas so pripravili akcijo, ki zajema tri brezplačne številke družine in brezplačno kuharsko knjižico »Praznične dobrote«. Prosijo vas, da vzamete naročilnico in jo izpolnite ter izpolnjeno naročilnico vrnete v zakristijo. Vsak, ki bo izpolnil naročilnico in jo oddal bo takoj prejel kuharsko knjižico »Praznične dobrote«, tednik Družino pa mu bodo poslali po pošti. Po izteku pa vas bodo kontaktirali in šele takrat se boste odločili ali boste naročili družino. Tisti, ki ste že naročili družino pa boste prejeli brezplačno kuharsko knjižico skupaj s Družino.

Naročniki naj odnesejo Družino.
Dr. Janez Görgenr – dekan

Oznanila so objavljena tudi na spletni strani:

OZNANILA OD 17. DO 24. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


Danes je 6. Nedelja med letom. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h.

GODOVI V TEM TEDNU:


Ponedeljek: Flavijan,
Torek: Sv. Konrad,
Sreda: Sv. Leon,
Četrtek: Sv. Irena,
Petek; Sv. Maksimiljan Ptujski,
Sobota: Sv.Polikarp


Nedelja: 7. Nedelja med letom.

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU
Nedelja; Ob 830 + Krajner Ivana in Julijano, Leopolda in Andreja
Od ponedeljka do petka maš ne bo
Sobota: ob 17h + Lubej Zofijo in Karla
Nedelja: ob 830 + Gornik Franca
Naročniki naj odnesejo Družino.

Dr. Janez Görgenr – dekan

Blagor ubogim, gorje bogatinom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,17.20-26)

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

OZNANILA OD 3. 2. DO 10. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


OZNANILA OD 3. 2. DO 10. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

Danes je 4. Nedelja med letom, goduje Sv. Blaž. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30 h.

 GODOVI V TEM TEDNU:

Ponedeljek: Sv. Leon,
Torek: Sv. Agata - mučenka,
Sreda: Sv. Doroteja - mučenka,
Četrtek: Sv. Koleta - redovnica,
Petek; Sv. Hieronim - redovnik,
Sobota: Apolonija
Nedelja: 5. Nedelja med letom.


MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU
Nedelja; Ob 830 + Nikl Marijo in Franca ter Rudija Šnajder
Ponedeljek: Ob 17h + Tomažič Andreja in sestro Marijo  
Torek: Ob 17h + Lorber Roziko in Jožefa
Sreda:  Ob 7h + Firbas Ano in dva Leopolda ter Gregurec Anko
Četrtek: ob 7h + Lindner Marijo
Petek: ob 7h + Pivec Mirka
Sobota: ob 7h + Holer Anico in Janeza ter sorodnike
Nedelja: ob 830 + Hedl Haniko in Točeka ter dvojne pokojne starše
Danes v nedeljo 3. 2. 2019, bo takoj po maši nastopil ženski zbor iz Lenarta. Vabljeni, da se po maši kratkega koncerta udeležite.
Naročniki naj odnesejo Družino.
Dr. Janez Görgenr – dekan

 Oznanila so objavljena tudi na spletni strani:

Jezus ni prerok samo za Jude
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,21-30)
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

Sv. Blaž - škof in mučenec
Zavetnik Dubrovnika, zdravnikov, trgovcev z volno, čevljarjev, krojačev, mavčarjev, tkalcev, strojarjev, pekov, zidarjev, klobučarjev, muzikantov, domačih živali in konj, vremenski svetnik. Atributi: glavnik, sveča, knjiga, volk in svinja (svinjsk glava), voščenka. Imena: Blaško, Blažan, Blaže, Blažej Blažek, Blažen, Blaženko, Blažimir, Blažo…. Češčenje Sv. Blaža je med vernim ljudstvom zelo razširjeno. Zlasti ga časte Hrvati, posebno Dalmatinci. Pravijo mu sveti Vlaho. Dubrovnik si ga je izbral že morda v desetem stoletju za svojega zavetnika, Ko je bil Dubrovnik še samostojna republika, je imel sliko sv. Blaža na državni in trgovski zastavi, na državnem pečatu in kovancih. V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika zoper bolezni vratu in grla. Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, namreč pripoveduje, da je bil Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar Licinij preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Naproti mu je prihitela vdova z edinim sinom in jokaje prosila svetnika, naj reši otroka gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sv. Blaž je nekoliko pomolil, dečka blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam pa je šel naprej v strašno smrt. Rablji so ga neusmiljeno tepli, potem pa trgali z železnimi grebeni. Naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Sv. Blaž goduje 3. februarja.
V zvezi z omenjenim čudežem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev vsako leto na god sv. Blaža – Blažev blagoslov. Mašnik najprej blagoslovi sveče za ta blagoslov s posebno molitvijo. Nato vzame dve sveči, zvezani v obliki križa, in ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti Blažev blagoslov. Blagoslov podeli z besedami: »Na prošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Odg. Amen.

nedelja, 20. januar 2019

OZNANILA OD 20. DO 27. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNIDanes je 2. Nedelja med letom. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h.

 GODOVIV TEM TEDNU:

Ponedeljek: Sv. Neža,
Torek: Sv. Vincencij,
Sreda: Sv. Henrik,
Četrtek: Sv. Frančišek Saleški,
Petek: Spreobrnenje apost. Pavla,
Sobota: Sv. Robert,

Nedelja: 3. Nedelja med letom svetopisemska

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU
Nedelja;
Ob 830 + Gehnar Ano in Pavla
Ponedeljek:
Ob 15h pogreb + Koder Milke iz Zgornje Velke
Ob 17h + Osvald Barbaro in Franca ter sorodnike
Torek:
Ob 17h + Gornik Franca osmina
Sreda:  maše ne bo
Četrtek:
Ob 17h + Majerhofer Pavla
Petek:
Ob 7h + Kaučič Branka
Sobota:
Ob 7h + Lebar Marijo
Nedelja:
Ob 830 + Simona Lorber
Naročniki naj odnesejo Družino

Dr. Janez Görgenr

Jezusov prvi čudež
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,1-11)
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.

nedelja, 13. januar 2019

OZNANILA OD 13. DO 20. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


OZNANILA OD 13. DO 20. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

Danes je praznik Jezusovega krsta; blagoslov vode. Maše bodo ob nedeljah ob 8.30 h.


GODOVI V TEM TEDNU:


Ponedeljek: Sv. Oton,
Torek: Sv. Pavel - puščavnik,
Sreda: Sv. Marcel,
Četrtek: Sv. Anton,
Petek; Sv. Marjeta Ogrska,
Sobota: Sv. Suzana,

Nedelja: 2. Nedelja med letom


MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU

Nedelja;
Ob 830 + Ferk Ano in Gašperja ter Stanislava
Ponedeljek:
Ob 15h pogreb + Kramberger Franca; v družinskem krogu
Ob 17h + Perko Marto
V torek in sredo maše ne bo
Četrtek:
Ob 17h + Antona in Ljudmilo Grašič
Petek:
Ob 17h + Medhans Antona in Antonijo
Sobota:
Ob 7h + Lorber Jožefa in sorodnike iz Šomota
Nedelja:
Ob 830 + Gehnar Ano in Pavla

Povabljeni ste, da naročite verski tisk. V cerkvi ga bodo prejemali samo tisti, ki bodo poravnali celoletno naročnino (naročnino lahko poravnajo v obrokih)! Verski tisk v cerkvi ne bo v prosti prodaji! Dobite pa ga lahko na pošti ali trafikah. Prosim, da do 15 januarja sporočite kdo bo imel naročeno!
-         Celoletna naročnina družine je 105€
-         Celoletna naročnina ognjišča je 34€
-         Mohorjeve knjige za leto 2020: 48€ (prednaročilo);
-         Mohorjev koledar pa 18€.

Dr. Janez Görgner

Aleluja
»Prihaja močnejši od mene, je rekel Janez, on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Aleluja«.Oče pričuje o Sinu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,15-16.21-22)

Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

nedelja, 6. januar 2019

OZNANILA OD 6. DO 13. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


OZNANILA OD 6. DO 13. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

Danes je praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije kralji; blagoslov vode. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h.

GODOVIV TEM TEDNU:
Ponedeljek: Sv. Rajmund,
Torek: Sv. Severin,
Sreda: Sv. Hadrijan,
Četrtek: Sv. Viljem,
Petek; Sv. Teodozij,
Sobota: Sv. Tatjana,
Nedelja: Jezusovega krsta

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU
Nedelja; ob 830 + Zelenik Bogomira in stare starše
Ponedeljek: ob 17h + Lebar Marijo
Torek: Ob 17h + Polič Jožefo in Maksa ter Srnec Tončka
Od srede do Petka maše ne bo
Sobota: ob 7h + Kaučič Branka 30 dan
Nedelja: ob 830 + Ferk Ano in Gašperja ter Stanislava

Danes v nedeljo 6. Januarja bomo pobirali prispevek za stolnino, ki ostaja enak kot lani 10€.

Povabljeni ste, da naročite verski tisk. V cerkvi ga bodo prejemali samo tisti, ki bodo poravnali celoletno naročnino (naročnino lahko poravnajo v obrokih)! Verski tisk v cerkvi ne bo v prosti prodaji! Dobite pa ga lahko na pošti ali trafikah. Prosim, da čim prej sporočite kdo bo imel naročeno!
-         Celoletna naročnina družine je 105€
-         Celoletna naročnina ognjišča je 34€
-         Mohorjeve knjige za leto 2020: 48€ (prednaročilo)
-         Mohorjev koledar za leto 2020: 18€ (prednaročilo)                     
Dr. Janez Görgner – dekan
nedelja, 30. december 2018

OZNANILA OD 30. 12. 2018 DO 6. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI


OZNANILA OD 30. 12. 2018 DO 6. 1. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

Danes je nedelja svete družine. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h

GODOVI V TEM TEDNU:
Ponedeljek: Sv. Silvester,
Torek: Marija božja Mati
Sreda: Sv. Bazilij,
Četrtek: Sv. Genovefa,
Petek; Sv. Angel - redovnik,
Sobota: Sv. Emiljana,
Nedelja: Gospodovo razglašenje – trije kralji; blagoslov vode

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU

Nedelja;
Ob 830 + Dva Perko Leopolda in Ano
Ponedeljek:
Ob 7h + Kaučič Branka
Torek: Novo leto 2019: Marija Božja mati
Ob 830 + Perko Marto
Sreda:
Ob 7h + Vrhovnik Simono 30 dan
Četrtek:
Ob 8h + Sernec Genovefo in Alojza
Ob 17h + Vero Stajnko osmina
Petek:
Ob 17h + Majhofer Pavla
Sobota:
Ob 7h + Triler Jožefa in Franca ter starša Venta in Triler
Nedelja:
Ob 830 + Zelenik Bogomira in stare starše

V nedeljo 6. Januarja bomo pobirali prispevek za stolnino, ki ostaja enak kot lani 10€. Prihodnjo nedeljo bo imel mašo g. župnik Franc Časl. Vabljeni da pridete k maši in poravnate stolnino.
Povabljeni ste, da naročite verski tisk. V cerkvi ga bodo prejemali samo tisti, ki bodo poravnali celoletno naročnino (naročnino lahko poravnajo v obrokih)! Verski tisk v cerkvi ne bo v prosti prodaji! Dobite pa ga lahko na pošti ali trafikah.
-         Celoletna naročnina družine je 105€
-         Celoletna naročnina ognjišča je 34€
-         Mohorjeve knjige za leto 2020: 48€ (prednaročilo)
-         Mohorjev koledar za leto 2020: 18€ (prednaročilo)
Srečno Novo leto 2019! Naj vam Bog nakloni obilje blagoslova pri vašem delu in duhovnem napredku!                                      
Dr. Janez Görgner – dekan


OZNANILA OD 17. DO 24. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI

OZNANILA OD 17. DO 24. 2. 2019 PRI MARIJI SNEŽNI Danes je 6. Nedelja med letom. Maše bodo ob nedeljah ob 8,30h. GODOVI V TEM TED...